ringar

ÖRONPIERCING

Öronhåltagning med Studex® System75™ är enkelt, säkert och helt hygieniskt. De följande 12 stegen beskriver vad du kan förvänta dig när du eller ditt barn tar hål i öronen hos en av Studex professionella partners, som använder sig av Studex System75.

öron1.jpg

1 .Båda sidorna av örsnibben rengörs med en alkohollösning. Sedan tillåts alkoholen torka i 30 sekunder.

öron2.jpg

2 . Med en märkpenna markerar man exakt vart hålet i örat skall göras.

öron3.jpg

3. Se efter i spegeln så att markeringen sitter på rätt ställe. Därefter torkas försiktigt det mesta av markeringen bort så att endast en svag prick finns kvar.

öron4.jpg

4. Därefter bryts förseglingen utan att man flyttar patronen som innehåller håltagningsörhänget och låset, vilket ser till att dessa förblir sterila.

öron5.jpg

5. Patronen placeras nu, utan att vidröras, i instrumentet.

öron6.jpg

6. När patronen är korrekt isatt lyfter man bort resten av förseglingen. Varken håltagningsörhänget eller låset har nu vidrörts.

öron7.jpg

7. Håltagningsörhängets stift placeras därefter exakt vid märkpennans markering.

öron8.jpg

8. Instrumentets handtag trycks sedan in och örat blir försiktigt piercat med håltagningsörhänget. Låset sätts på plats samtidigt, vilket gör att du kan vara säker på att det blir rätt placerat med korrekt avstånd mellan lås och örsnibb.

öron9.jpg

9. Instrumentets handtag släpps ut och hela instrumentet förs nu försiktigt nedåt och tas bort från örat.

öron10.jpg

10. Förseglingen sätts tillbaka över den tomma patronen för att denna lätt ska kunna tas bort.

öron11.jpg

11. Avslutet på denna helt sterila håltagningsprocess är att patronen tas bort och kasseras.

öron12.jpg

12. Slutligen ger din håltagningsspecialist dig råd om hur du bäst ska sköta dina nya hål. Med början 24 timmar efter håltagningsproceduren bör du använda en eftervårdsprodukt 

regelbundet, två gånger om dagen, både vid hålets framsida och också vid dess baksida.

BOKA TID >